cartman is a great dude, isn't he

theodor falkheden berättar härmed att det borde vara hälsosammare för människan att trycka upp maten i rumpan och spy upp den istället för att göra som vi gjort i urminnes tider. alltså, äta maten.