min

well, he knows how to start my day with a shining smile

 
det liksom, pirrar i magen när jag märker att jag bara behöver trycka på knappen